Fitek
CVI

Tellija:
Fitek
Toode:
CVI
Teostajad:

Kunstiline juht: Agnus Laane
Projektijuht: Triin Mustjõgi
Loovjuht: Sven Luka

Fitek on B2B ettevõte, mis pakub oma partneritele erinevaid tehnoloogilisi finantstugiteenuseid (fintech), mis lihtsustavad ja kiirendavad finantsprotsesside toimimist.
Kuna nende nimi on sündinud kahe sõna ristamisest (financial + technologies), oli kindel, et neid sõnapooli tuleb rõhutada. Jooned, millega me seda tegime annavad logole ka liikuvuse ning kiiruse, mis sümboliseerivad ettevõtte innovaatilisust ning operatiivsust.
Identiteedi keskseks elemendiks sai aga i-tähe täpp, mille kõik neli nurka on erinevad. Sellega sümboliseerime ettevõtte paindlikkust pakkuda klientidele rätseplahendusi – läheneme selle nurga alt, nagu kliendil vaja.

static

anim