Sanomar Kinnisvarahooldus
Sanomari uus nägu

Tellija:
Sanomar Kinnisvarahooldus
Teostajad:

Projektijuht: Liisa Mägi
Kunstiline juht: Taavi Torim
Strateeg: Margo Kütt

Ülesanne: Luua puhastusettevõttele Sanomar uus, värske, kaasaegne ja usaldusväärne nägu. Lahendus: Lõime Sanomarile uue dünaamilise, ruumilise ja voolava logo, mis sümboliseerib selgust ja puhtust. Logo primaarse osa moodustab stiliseeritud S-tähe kujutis, millele sekundeerib sõna “Sanomar”. S-tähe kujutise juures võib tuua paralleele Superman’i märgiga, kandes endas samu positiivseid väärtusi – kiire, õiglane, sümpaatne, sõbralik, abivalmis. Sõnum “Meie armastame puhtust!” annab selgelt edasi ettevõtte tegevusvaldkonda (puhastusteenus) ning suhtumist oma töösse (teeme seda, mida armastame ja teeme seda väga hästi).

sanomar